Nina Berg Göttsche om litteraturundervisning og læsevanskeligheder

December 14, 2017

Hvis man har svært ved at læse har det betydning for, hvordan man læser og forstår skønlitteratur. Men hvilken? I sit ph.d. projekt har Nina Berg Gøttsche, Aarhus Universitet, talt og læst med læsesvage elever i 8. og 9. klasse for at undersøge, hvad det er de gør og kan, når de læser skønlitteratur. Hvad er deres ressourcer og strategivalg? 
Produceret af: Nationalt Videncenter for Læsning, Henriette Romme Lund

Thorkild Hanghøj om computerspil i skolen

December 14, 2017

Lektor Thorkild Hanghøj forsker i computerspil og literacy på Aalborg Universitet i København. I denne podcast kan du høre ham fortælle om, hvordan man kan arbejde med computerspil i faget dansk.
Produceret af: Nationalt Videncenter for Læsning, Kristiane Hauer

Kristine Kabel om det værdsatte sprog i litteraturundervisningen

December 14, 2017

I danskfaget i udskolingen læser eleverne masser af skønlitteratur og der findes et stort begrebsapparat til at analysere og fortolke den med. Men der findes også et særligt sprog om litteratur, som værdsættes særligt i litteraturundervisningen. Det har Kristine Kabel, lektor på UCC, identificeret og kategoriseret i sit ph.d. projekt. 
Produceret af: Nationalt Videncenter for Læsning, Henriette Romme Lund

Kristine Kabel om hvordan udskolingselever forholder sig til skønlitteratur

December 14, 2017

Kristine Kabel, lektor på UCC, fulgte i sit ph.d. projekt litteraturundervisningen i tre forskellige 8. klasser og så at eleverne forholdt sig til de litterære figurer på en måde, hun har valgt at kalde, en diskret involverethed.
Produceret af: Nationalt Videncenter for Læsning, Henriette Romme Lund

Maja Lucas om litterær kvalitet

December 14, 2017

Hvordan kan man vurdere litteratur? I denne podcast fortæller litteraturforsker og forfatter Maja Lucas om sin ph.d.-afhandling ’Intensitet – som litterært vurderingskriterium og litterær kvalitet’.
Produceret af: Nationalt Videncenter for Læsning, Kristiane Hauer

Sprog giver faglig læring- om videns- og spørgsmålskort i biologi

December 14, 2017

I dette interview fortæller Jacob Rossing, som underviser 8. klasse i biologi, hvordan han har gennemført undervisning med videns- og spørgsmålskort samt mini-fremlæggelser ved eleverne.
Produceret af: Nationalt Videncenter for Læsning, Henriette Romme Lund

Rachel Röst Læs for livet

December 14, 2017

Nationalt Videncenter for Læsning er taget på besøg hos nonprofitorganisationen Læs for Livet, hvor organisationens stifter, Rachel Röst, fortæller om, hvordan man laver skræddersyede biblioteker til udsatte børn.
Produceret af: Kristiane Hauer

Ole Freil om numeracy og matematisk opmærksomhed

December 14, 2017

Lektor, cand.pæd. i matematik Ole Freil fortæller om matematisk kompetence, numeracy og dialogens betydning for arbejdet med matematisk opmærksomhed i skolen. Podcasten er optaget i forbindelse med Ole Freils artikelbidrag ’At lytte med det matematiske øre’ til tidsskriftet ’Viden om literacy’, nr. 22, der udkom i september 2017.
Produceret af: Kristiane Hauer

Multimodalitet i indskolingen

December 14, 2017

Der er stort potentiale i at arbejde med multimodalitet i indskolingen. Især hvis det former sig som et tværfagligt samarbejde mellem dansk og billedkunst. Det viser et udviklingsprojekt lavet af lektor i dansk, cand.mag. Mikkeline Blatt Hoffmeyer og lektor, cand.pæd. i billedpædagogik Karen Merete Brandt – begge fra Professionshøjskolen Metropol.
Produceret af: Kristiane Hauer

Lena Basse om samtalens betydning

December 14, 2017

Lektor Lena Basse fra Professionshøjskolen Absalon fortæller om samtalens betydning for det pædagogiske arbejde med literacy i indskolingen. Podcasten er optaget i forbindelse med Lena Basses artikelbidrag ’Det er ligesom tal, bare med bogstaver’ til tidsskriftet ’Viden om Literacy’, nr. 22, der udkom i september 2017.
Produceret af: Kristiane Hauer