Nationalt Videncenter for Læsnings Podcast

Kristine Kabel om det værdsatte sprog i litteraturundervisningen

December 14, 2017

I danskfaget i udskolingen læser eleverne masser af skønlitteratur og der findes et stort begrebsapparat til at analysere og fortolke den med. Men der findes også et særligt sprog om litteratur, som værdsættes særligt i litteraturundervisningen. Det har Kristine Kabel, lektor på UCC, identificeret og kategoriseret i sit ph.d. projekt. 
Produceret af: Nationalt Videncenter for Læsning, Henriette Romme Lund

Play this podcast on Podbean App