Nationalt Videncenter for Læsnings podcast
Tænkende klasserum

Tænkende klasserum

November 21, 2022

I denne lytteartikel kan du høre om afprøvning af Peter Liljedahls principper for aktivt tænkende klasserum i matematikundervisning. Vi inviteres indenfor i en 4. klasse, som indgår i projektet Alle i uddannelse.

Dette er første lytteartikel i serien af oplæste artikler fra tidsskriftet Viden om Literacy, der udgives to gange årligt af Nationalt Videncenter for Læsning.

Artiklen er skrevet af Lóa Björk Joelsdóttir, Lise Dausen, Mette Vedsgaard Christensen & Tina Mohr Nickelsen, og du finder artiklen inkl. henvisninger her.

Læs hele temanummeret: Viden om Literacy nr. 30: Sproglig udvikling i matematik og naturfag her.

Podcasten er produceret af Anne-Laura Hedegaard for Nationalt Videncenter for Læsning. 

Hvad er DLD i skolen?

Hvad er DLD i skolen?

September 19, 2022

En udviklingsmæssig sprogforstyrrelse (eng: developmental language disorder, DLD) kan give store vanskeligheder hos en større gruppe børn, unge og voksne. De sproglige vanskeligheder breder sig som ringe i vandet, der har en lang række negative konsekvenser. 
 
I denne podcast møder du Rikke Vang Christensen, som er lektor i audiologopædi på Københavns Universitet og forsker i DLD. I samtale med Minna Nørgaard Bruun kommer hun ind på, hvad DLD er, og hvordan det er en udfordring både hos den enkelte elev, men også for dem, der gerne vil gøre en indsats. Hun skitserer mulige greb i værktøjskassen for de voksne, der er omkring børn og unge i skolen.  

Podcasten er tilrettelagt af Minna Nørgaard Bruun, konsulent i Nationalt Videncenter for Læsning og adjunkt ved Københavns Professionshøjskole og produceret af Anna-Laura Hedegaard. 

Podcasten er en del af forskningsprojektet Indsatser for elever med sprogforståelsesvanskeligheder, der er finansieret af Børne- og Undervisningsministeriet.  

Elever med læsevanskeligheder

Elever med læsevanskeligheder

September 16, 2022

Læseforskningen peger på, at elever med læsevanskeligheder har brug for både langvarige og intensive indsatser. Men hvordan kan skolerne sikre, at eleverne får den nødvendige indsats, uden at de bliver ekskluderet fra læringsfællesskabet i klassen? I denne podcast besøger vi to folkeskoler med forskellige bud på, hvordan man kan løse udfordringen.  

På Skovvangsskolen i Aarhus fortæller viceskoleleder Frank Hansen samt lærer og læsevejleder Anita Hjort Jørgensen blandt andet om, hvordan man på skolen organiserer skemaet på en måde, der tager højde for, at det ikke bare er enkelte elever, men hele klasser eller årgange, der har brug for en læsefaglig indsats.

På Mølleholmskolen i Taastrup fortæller afdelingsleder Rikke Groth Krumbach om, hvordan man her arbejder med parallellagte dansktimer for alle årgange og muligheder for at niveaudele klasserne. Den organisering kræver meget samarbejde, og derfor har skolen skemalagt fælles faglig forberedelse, der giver lærerne mulighed for at planlægge forløb sammen.

Tilrettelægger: Vibeke Sønderberg Asmussen

Producent: Anne-Laura Hedegaard

Podcasten er en del af forskningsprojektet Læseindsatser i små grupper, der er finansieret af Børne- og Undervisningsministeriet.

Faglig læsning for alle

Faglig læsning for alle

March 8, 2022

Nationalt Videncenter for Læsning har sat to læsevejledere fra Rosborg Gymnasium og HF i Vejle stævne for at høre om deres læsestilladseringsprojekt Faglig læsning for alle. I projektet har man siden 2019 arbejdet med elevernes faglige læsning på HF-uddannelsen. I podcasten her kan du høre de to læsevejledere fortælle om deres erfaringer med projektet, som har resulteret i nye måder at læse på i fagene. For eksempel giver stort set alle lærere nu eleverne et læseformål, inden de sætter eleverne i gang med at læse. 

Producent: Anne-Laura Hedegaard.

Podcasten er produceret med støtte fra Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler.

Sprogfitness — sproget skal motioneres

Sprogfitness — sproget skal motioneres

September 6, 2021

Sprogfitness er et fænomen, hvor børns emergerende literacykompetencer bliver grebet og udviklet gennem æstetiske læringsformer, og hvor legen er central. I podcasten her skal du høre fra to pædagogstuderende, to undervisere på lærer- og pædagoguddannelsen i Aalborg og en bibliotekar. På hver sin måde bidrager de til, at børn får nye indgangsvinkler til sproget gennem forskellige lege. Fødebyen er Aalborg, men i dag har Sprogfitness bredt sig til hele Danmark, hvor mere end 10.000 børn leger med.

Producent: Anne-Laura Hedegaard.

Skriv som en spiljournalist

Skriv som en spiljournalist

April 8, 2021

Hvordan kan erfaringer uden for skolen bringes i spil i elevernes skriveudvikling i udskolingens danskfag? Det har projektet Spiljournalist et bud på, og i denne podcast skal vi møde en gruppe udskolingselever og deres lærer, som fortæller om erfaringer med at skrive kritisk journalistik om computerspil. De fleste børn og unge har nemlig erfaringer med at spille, og stort set alle har en holdning til det. Derfor blev spiljournalistikken en vej til stort engagement og nuanceret journalistisk arbejde i klassen. Vi møder også professor Thorkild Hanghøj, som sætter rammen for projektet.

Idé og tilrettelæggelse: Peter Heller Lützen & Thorkild Hanghøj

Producent: Siri Bonde

Podcasten er produceret med støtte fra Undervisningsministeriet som del af formidlingsprojektet "Ind i øret ud i skolen".

Med ordblinde elever i klassen – differentiering med læse- skriveteknologi

Med ordblinde elever i klassen – differentiering med læse- skriveteknologi

March 26, 2021

Ordblinde elever får adgang til læse- og skriveteknologi, og de bliver instrueret i det. Men der er brug for at udvikle faglæreres differentiering med læse- og skriveteknologi i skolens forskellige fag. Instruktion i læse- og skriveteknologi og undervisning i elevens læse- og skriveudvikling i bred forstand skal tænkes sammen. I denne podcast deler eksperter og elever viden om strategier til at stave og skrive med læse- og skriveteknologi i klassen. 

I podcasten omtales fire plakater fra Læsetek i Holbæk og en artikel fra Læsepædagogen. Plakaterne kan downloades her:

Artiklen finder du her: Tinggaard, Maria Kjellin & Fredsø-Rauer, Julie (under udgivelse 2021). Fra beg*ing til begejstring – giv elever med ordblindhed et stabilt fundament af stavestrategier, Læsepædagogen 69. årgang nr. 3.

Idé, tilrettelæggelse og interview: Minna Nørgaard Bruun, Københavns Professionshøjskole & Helle Bundgaard Svendsen, UC VIA

Producent: Siri Bonde

Podcasten er produceret med støtte fra Undervisningsministeriet som del af formidlingsprojektet "Ind i øret ud i skolen".

Lyst til Læsebånd - Episode 3

Lyst til Læsebånd - Episode 3

October 19, 2020

Julie Juul Ottosen og Katrine Bruun Dahl fra Københavns Biblioteker fortæller om et læsebåndsprojekt, de har gennemført med elever i 7. klasse i forbindelse med projektet Lyst til læsebånd i hele landet.

Læs mere om projektet her: https://videnomlaesning.dk/projekter/lyst-til-laesebaand-i-hele-landet/ 

Denne podcast er den tredje episode i en serie på tre podcast om lystlæsning og læsebånd.

Producent: Siri Bonde. 

Lyst til Læsebånd - Episode 2

Lyst til Læsebånd - Episode 2

October 19, 2020

Hvad sker der, når en skole og et bibliotek fokuserer på at skabe mere læselyst i læsebåndet?  Det er temaet i denne podcast fra en skole i Karrebæk, der deltog i projektet Lyst til læsebånd i hele landet. Læs mere om projektet her: https://videnomlaesning.dk/projekter/lyst-til-laesebaand-i-hele-landet/ 

Denne podcast er den anden episode i en serie på tre podcast om lystlæsning og læsebånd.

Producent: Siri Bonde. 

Lyst til Læsebånd - Episode 1

Lyst til Læsebånd - Episode 1

October 19, 2020

Hvad er læsebånd og læselyst? I denne podcast folder ph.d.-studerende Henriette Romme Lund begreberne ud. Hun har i 2019-2020 fulgt projektet Lyst til læsebånd i hele landet. Læs mere om projektet her: https://videnomlaesning.dk/projekter/lyst-til-laesebaand-i-hele-landet/ 

Denne podcast er den første episode i en serie på tre podcast om lystlæsning og læsebånd.

Producent: Siri Bonde

Podbean App

Play this podcast on Podbean App