Nationalt Videncenter for Læsnings Podcast

Ole Freil om numeracy og matematisk opmærksomhed

December 14, 2017

Lektor, cand.pæd. i matematik Ole Freil fortæller om matematisk kompetence, numeracy og dialogens betydning for arbejdet med matematisk opmærksomhed i skolen. Podcasten er optaget i forbindelse med Ole Freils artikelbidrag ’At lytte med det matematiske øre’ til tidsskriftet ’Viden om literacy’, nr. 22, der udkom i september 2017.
Produceret af: Kristiane Hauer