Nationalt Videncenter for Læsnings Podcast
Camilla Find fortæller om tidlig læseindsats

Camilla Find fortæller om tidlig læseindsats

February 22, 2018

På Valby Skole har man igangsat en særlig indsats for at styrke elevernes læsetræning allerede i 0. klasse. De elever, der scorede lavt i de lydlige kompetencer i skolens første sprogvurdering, blev tilbudt ekstra læsetræning. Det særlige ved læsetræningen var, at den indbefattede et læringsspil – i form af en læseapp – og at forældrene skulle træne med deres børn derhjemme. Her kan du høre læsevejleder Camilla Højmark Find fortælle mere om projektet.
Produceret af: Kristiane Hauer

Nikolaj Elf om skriverudviklinger i gymnasiet

Nikolaj Elf om skriverudviklinger i gymnasiet

February 22, 2018

Hvordan udvikler gymnasieelever deres skriftlighed og identitet som skrivere i løbet af gymnasietiden? Det handler det mangeårige forskningsprojekt ’Skriftlighed og faglighed’ om. Projektet har fulgt elevers skrivning i alle fag fra folkeskolens 9. klasse til afslutningen af deres gymnasiale uddannelse. Lektor Nikolaj Elf fra SDU fortæller her om forskningsprojektet og den seneste bog, der er kommet ud af det.
Produceret af: Kristiane Hauer

Ellen Krogh om skriverudviklinger i gymnasiet

Ellen Krogh om skriverudviklinger i gymnasiet

February 22, 2018

Hvordan udvikler gymnasieelever deres skriftlighed og identitet som skrivere i løbet af gymnasietiden? Det handler det mangeårige forskningsprojekt ’Skriftlighed og faglighed’ om. Projektet har fulgt elevers skrivning i alle fag fra folkeskolens 9. klasse til afslutningen af deres gymnasiale uddannelse. Ellen Krogh, projektleder og professor på SDU, fortæller her om forskningsprojektet og den seneste bog, der er kommet ud af det.
Produceret af: Kristiane Hauer

Nina Berg Göttsche om litteraturundervisning og læsevanskeligheder

Nina Berg Göttsche om litteraturundervisning og læsevanskeligheder

December 14, 2017

Hvis man har svært ved at læse har det betydning for, hvordan man læser og forstår skønlitteratur. Men hvilken? I sit ph.d. projekt har Nina Berg Gøttsche, Aarhus Universitet, talt og læst med læsesvage elever i 8. og 9. klasse for at undersøge, hvad det er de gør og kan, når de læser skønlitteratur. Hvad er deres ressourcer og strategivalg? 
Produceret af: Nationalt Videncenter for Læsning, Henriette Romme Lund

Thorkild Hanghøj om computerspil i skolen

Thorkild Hanghøj om computerspil i skolen

December 14, 2017

Lektor Thorkild Hanghøj forsker i computerspil og literacy på Aalborg Universitet i København. I denne podcast kan du høre ham fortælle om, hvordan man kan arbejde med computerspil i faget dansk.
Produceret af: Nationalt Videncenter for Læsning, Kristiane Hauer

Kristine Kabel om det værdsatte sprog i litteraturundervisningen

Kristine Kabel om det værdsatte sprog i litteraturundervisningen

December 14, 2017

I danskfaget i udskolingen læser eleverne masser af skønlitteratur og der findes et stort begrebsapparat til at analysere og fortolke den med. Men der findes også et særligt sprog om litteratur, som værdsættes særligt i litteraturundervisningen. Det har Kristine Kabel, lektor på UCC, identificeret og kategoriseret i sit ph.d. projekt. 
Produceret af: Nationalt Videncenter for Læsning, Henriette Romme Lund

Kristine Kabel om hvordan udskolingselever forholder sig til skønlitteratur

Kristine Kabel om hvordan udskolingselever forholder sig til skønlitteratur

December 14, 2017

Kristine Kabel, lektor på UCC, fulgte i sit ph.d. projekt litteraturundervisningen i tre forskellige 8. klasser og så at eleverne forholdt sig til de litterære figurer på en måde, hun har valgt at kalde, en diskret involverethed.
Produceret af: Nationalt Videncenter for Læsning, Henriette Romme Lund

Maja Lucas om litterær kvalitet

Maja Lucas om litterær kvalitet

December 14, 2017

Hvordan kan man vurdere litteratur? I denne podcast fortæller litteraturforsker og forfatter Maja Lucas om sin ph.d.-afhandling ’Intensitet – som litterært vurderingskriterium og litterær kvalitet’.
Produceret af: Nationalt Videncenter for Læsning, Kristiane Hauer

Sprog giver faglig læring- om videns- og spørgsmålskort i biologi

Sprog giver faglig læring- om videns- og spørgsmålskort i biologi

December 14, 2017

I dette interview fortæller Jacob Rossing, som underviser 8. klasse i biologi, hvordan han har gennemført undervisning med videns- og spørgsmålskort samt mini-fremlæggelser ved eleverne.
Produceret af: Nationalt Videncenter for Læsning, Henriette Romme Lund

Rachel Röst Læs for livet

Rachel Röst Læs for livet

December 14, 2017

Nationalt Videncenter for Læsning er taget på besøg hos nonprofitorganisationen Læs for Livet, hvor organisationens stifter, Rachel Röst, fortæller om, hvordan man laver skræddersyede biblioteker til udsatte børn.
Produceret af: Kristiane Hauer